Så här jobbar vi

Ett av Falkenbergs kommun övergripande mål är att ha Västsveriges starkaste näringsliv. Vi på Näringslivsavdelningens har i uppdrag att driva tillväxtfrågor som skapar de bästa förutsättningarna för entreprenörer och företagare att utvecklas i Falkenberg. För att lyckas med detta arbetar näringslivsavdelningen aktivt med att: 
 
    •    Göra det enklare att starta, utveckla och etablera företag i Falkenberg 
    •    Erbjuda kreativa och innovativa nätverk och mötesplatser 
    •    Skapa förutsättningar för att kunna matcha framtidens kompetensbehov 
    •    Utveckla och öka kännedomen om att Falkenberg är en attraktiv plats. 
 
Näringslivsavdelningen äger och driver också Företagscenter FBG som är en mötes- och arbetsplats för företagare och näringslivsaktörer i Halland. På Företagscenter FBG kan du träffa vår näringslivsavdelning, företagarnätverk Näringslivet Falkenberg och andra företagare som hyr in sig hos oss.