Skip to main content
07 juni 2024

Region Halland upphandlar konsulter till Timbanken 2025-2028

Region Halland handlar nu upp konsulter som via Timbanken ska erbjuda rådgivning till blivande, nya och etablerade företag i Halland under perioden 2025-2028.

Timbanken är de halländska kommunernas och Region Hallands basutbud av affärsutveckling och rådgivning till entreprenörer i Halland. Timbanken utformas efter entreprenörernas behov och avser rådgivning och affärsutveckling till blivande, nya och etablerade företag i Halland. Rådgivning erbjuds inom åtta olika kompetensområden från upphandlade konsulter. Varje företag kan ansöka om rådgivning och bli beviljad max fem timmars kostnadsfri rådgivning per år.

De kompetensområden som upphandlas är: 

 • Affärsplan och affärsutveckling
  Exempelvis affärsidé, affärsplan, affärsutveckling, affärsstrategi, affärsmodeller, kulturdriven företagslogik, projektledning samt företagsregistrering. I detta område söker vi konsulter med bred branschkunskap men även konsulter med extra kunskap inom besöksnäring och Kulturella och kreativa branscher.

 • Ekonomi
  Exempelvis budget, bokföring, redovisning, bokslut, fakturering, ekonomistyrning, finansiering, investeringar, försäkringar, företagsvärdering, skattefrågor samt allmänna ekonomiska frågor.

 • Juridik
  Information om lagar, tillstånd och regler, varumärkesskydd, offentlig upphandling, generationsskifte, avtal såsom hyresavtal och kompanjonsavtal samt allmänna juridiska frågor.

 • Marknad, sälj och kommunikation
  Exempelvis prissättning, säljteknik, säljstrategi, kundvård, marknadsplan, marknadsföring, strategisk marknadskommunikation, varumärkesarbete, grafisk profil, kompetens inom sociala medier och rörlig media, konceptutveckling, näthandel och digital närvaro (såsom strategi, locka trafik och öka företagets synlighet), samt sökordsoptimering.

 • Ledning, organisationsutveckling och HR
  Exempelvis organisationsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, styrning, företagsstruktur, allmänna personalfrågor, styrelsearbete, ledningsfrågor, kompetensförsörjning, krishantering, personlig coachning, att mäta med hjälp av nyckeltal, organisering.

 • Produkt-/tjänsteutveckling och import/export
  Exempelvis design, allmän kompetens inom patent och immateriella rättigheter samt kunskap om framtagning av prototyper, import, export och internationalisering, internationella affärer, IP, förpackningar, produktdesign, tillverkning.

 • Digitalisering och IT
  Exempelvis framtagning av digitala strategier, AI (t.ex generativ), dataanalys, cyber- och informationssäkerhet, digital transformation, användarupplevelse (UX), digitala hjälpmedel, mobila lösningar, näthandel och digital närvaro: (t.ex system & infrastruktur –plattform, uppbyggnad, underhåll, datainsamling, SEO) och affärsintelligens (BI).

 • Hållbarhet
  Exempelvis jämställdhet, mångfald, jämlikhet, CSR, miljöpolicy, cirkulär omställning, Agenda 2030 och kunskap om hållbarhetscertifieringar, hållbarhetsredovisning, CSRD, affärsutveckling utifrån hållbarhet, hållbara material, strategier för hållbarhet.

Fakta om upphandlingen

 • Avtalsperiod är 2025-01-01 till 2025-12-31, avtalet kan förlängas med 3 gånger 12 månader.
 • Sista anbudsdag är den 27 juni 2024.
 • Ersättningen är 750 kronor per rådgivningstimme (60 minuter), exklusive mervärdesskatt. I priset ingår alla kostnader som kan hänföras till uppdraget.
 • För att ta del av upphandlingen och lämna ett anbud behöver du skapa ett gratis TendSign-konto. Skapa ett konto här >>