AFFÄRSUTVECKLING SUCCESSTEAM: För ledare och företagare - 20 sept

Har du en ledande position eller är företagare och vill utveckla din verksamhet och din roll som ledare/företagare?


I Successteam ingår du i ett affärsutvecklingsteam bestående av 6-8 företagare/ledare. Ni träffas en gång i månaden under ett halvår, för att hjälpa varandra att utvecklas både företagsmässigt och personligen genom att:

 

  • Utbyta erfarenheter
  • Skapa nya affärskontakter
  • Utveckla nya produkter, tjänster och kunderbjudanden
  • Agera bollplank, stöd och ”kollegor” till varandra

 

Vid varje träff får du tid till att ta upp en fråga/problem/utmaning som du står inför och som ditt team ger feedback på.

 

Mer information och anmälan får du här.