KLIMATINITIATIVET: Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling

Nu kan du som företagare bli en del av Klimatinitiativet och tillsammans med andra företagare och kommunens samarbeta för klimatdriven affärs-och verksamhetsutveckling. 

 

Klimatförändringarna är en av våra stora utmaningar. Här behöver vi alla ta ansvar för att begränsa och minska vårt gemensamma klimatavtryck.


Klimatinitiativet ska öka takten i Falkenbergs omställning till att bli en mer klimatsmart kommun. I detta arbete behöver alla bidra med att minska klimatpåverkan samtidigt som både företag och platsens konkurrenskraft stärks.


Vill du vara med?

Flera företag är redan med, men nu vill vi bli ännu flerFör att kunna delta behöver ert företag/er organisation:

  • kunna mäta och vara transparenta med era klimatutsläpp som ni har idag eller att ni planerar att börja mäta dem
  • dela med er av era erfarenheter och kompetenser till andra
  • vilja vara med och forma det gemensamma arbetet framåt för att göra Falkenberg mer attraktivt och minska klimatpåverkan

 

Information och anmälan: Läs mer om Klimatinitiativet här.

 

Klimatinitiativet genomförs i samarbete med Näringslivet Falkenberg.