FÖRETAGSSTÖD: Grön och cirkulär omställning

Den gröna och cirkulära omställningen i näringslivet är en viktig del för att Halland ska få en hållbar tillväxt. I detta har behovet av klimatsmarta erbjudanden som effektivt ta tillvara på naturresurser och energi ökat bland företagare.

 

För att stötta företagare i sin gröna och cirkulära omställning har Region Halland samlat de erbjudanden och stöd som finns och kom fram under konferensen Halland ställer om - För klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft. 


Exempel på erbjudanden och stöd är energikartläggningscheckar, klimatbokslut, gröna lån med mera. 


Läs mer om vilka erbjudande och stöd som finns för ditt företags gröna och cirkulära omställning här.