Bostäder söder om Ätran ges


högsta prioritet

Visioner för havsnära boende i Falkenberg
Nu har det första politiska beslutet fattats med anledning av Falkenbergs kommuns hamnutredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastnat för fem punkter för den framtida planeringen. Nummer ett är att fastigheterna Fibern och Bacchus på Ätrans södra sida ska utvecklas med attraktiva boendemiljöer.

Enligt hamnutredningen ger en satsning på bostäder på båda de gamla industritomterna Bacchus och Fibern det bästa resultatet i form av fler invånare och fler jobb i Falkenberg. Det tar politikerna fasta på i sitt beslut, som är ett förslag till kommunfullmäktige.
— Vi vill att varvet ska vara kvar, men det måste anpassa sig efter bostäderna och minska sin miljöpåverkan, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (c).

Kommunrådet Claes-L Ljung (m) konstaterar att man nu anger en klar viljeinriktning. Om företag och bostäder kan samexistera är det bra. Gerry Norberg, oppositionsråd (s) stöder beslutet som han menar ger Falkvarv en chans att vara kvar om man visar god vilja att minska miljöstörningarna. Detsamma gäller Lantmännen.

Stråk mellan stad och hav 


Utöver den första punkten som förordar bostäder på Ätrans södra sida föreslår arbetsutskottet att man ska skapa en vision av området med en tydlig strategi att utveckla ett stråk mellan staden och havet. Verksamheten på Ätrans norra sida ska utvecklas på ett sådant sätt att det är förenligt med bostäderna på södra sidan. Det ska tas fram ett förslag till hur fastigheten Tegelbruket, närmast Söderbron, kan förändras till ett attraktivt område.
 
Utredningen som är gjord av konsultbolaget WSP har jobbat brett och haft en referensgrupp bestående av bland representanter från Falkenbergs Näringsråd
— Det är skönt att den här utredningen som varit mycket omfattande och är oerhört viktigt för Falkenbergs framtid nu är i hamn. Vi har från Näringsrådets sida deltagit i hela processen och strävat efter en politisk samsyn i frågan. Vi ser positivt på kommunens förslag till beslut och uppskattar att man nu i översiktsplaneringen öppnar för bostäder på Södra Åstranden men samtidigt försöker hitta lösningar där nuvarande näringsliv kan vara kvar på andra sidan, kommenterar Per Svensson som är vice ordförande i Falkenbergs Näringsråd och deltagit i processen.

Industrispår till hamnen


Den sista punkten i arbetsutskottets beslut gäller frågan om ett framtida industrispår. Där vill arbetsutskottet göra en fördjupad utredning av förslaget om en omlastningsterminal vid Västkustbanan och ett industrispår till hamnen. Utredningen ska visa på om det finns tillräckligt godsunderlag för en sådan satsning. Tidigare planer på ett nytt industrispår till hamnen har slopats. De ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet var helt eniga i sitt beslut. Folkpartiet anmälde avvikande mening och kommer att precisera sitt ställningstagande i kommunstyrelsen om två veckor.
På gång
Oktober 2017
ti on to fr
v39              1
v40  2 3 4 5 6 7 8
v41  9 10 11 12 13 14 15
v42  16 17 18 19 20 21 22
v43  23 24 25 26 27 28 29
v44  30 31          
Det finns inga händelser att visa
Nyheter
Se fler nyheter | Prenumereralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tipsa om nyheter
Falkenbergs Näringsliv AB   311 80 Falkenberg   Tf. VD mattias.fornell@falkenberg.se Tel. 0702-31 88 40
Dela
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Falkenbergs kommun